CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi hoặc gửi bưu điện để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Trụ sở chính: Công Ty TNHH SỨC KHOẺ VÀ SẮC ĐẸP VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316875978

Ngày cấp: 25 tháng 5 năm 2021

Địa chỉ trụ sở: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0908.33.00.501

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.